zofim.org.il
  
 


 
שבט היובל
חץ  בעלי תפקידים דף הבית » שבט היובל » בעלי תפקידים

קובי אדרי ראש שבט
ירדן לוזיה מרכזת בוגרת
טלפון בעבודה: 054 - 2440548
הילה קידר מרכזת הדרכה בוגרת
טלפון נייד: 052 - 3089152
יערה סיוון לאובר מרכזת מפעלים שבטית
טלפון נייד: 054 - 8151939
בארי לוי מרכז שכב"ג
טלפון נייד: 054 - 6655053
נוגה קוצר מרכזת הדרכה צעירה
טלפון נייד: 054 - 5958323
נטע מאור מרכזת הדרכה צעירה
טלפון נייד: 052 - 2866300
עילי שרייבר מרכז הדרכה צעיר
טלפון נייד: 052 - 4777303