zofim.org.il
  
 


 
שבט שקמה
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט שקמה » עניבות וסמלים

עניבות וסמלים פורסם בתאריך 5/11/2007

עניבות

העניבה מסמלת את הגיל או את התפקיד בשבט, לכל עניבה צבע משלה.

אצל החניכים העניבה מסמלת את הגיל, לכל שכבה עניבה משלה.

בשכבות הבוגרות העניבה מסמלת את התפקיד.

 

- כיתה ד'      

-  כיתה ה'

-  כיתה ו'        

-  כיתה ז'

-  כיתה ח' 

 -  כיתה ט' (חמשוש)

-  מדריך         

 - ראש גדוד (ראשג"ד) 

-  פעיל                

- ראש צוות (רש"צ) 

-  פעיל מחסן       

- ראש מחסן

-  מדריך קורס     

- מרכז צעיר

-  מרכז בוגר        

-  מרכז הנהגה

- עניבת בוגר

- בוגר קורס  תג הצופיות

 

 

דרגות

 

 

 

דרגת ניצן - ניצן זהו נבט צעיר וחדש, בדומה לחניכי כיתות ד'. הדרגה מוענקת לחניכי כיתות ד' ביום צופה בטקס מעבר הדרגה. עונדים את הדרגה על כיס שמאל של חולצת החאקי.

 

 

דרגה ג' - על דרגה ג' מצוירים עלי חבצלת המוקפים בחבל, שמראה לנו את הקשר לצופיות. זה החלק הראשון בהסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת ה"נחשונים" – כיתות ה'. הדרגה מראה על ידיעה של חלק בצופיות מעשית, קבלת הכשרה צופית חלקית. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגת ניצן.

 

 

דרגה ב' - על דרגה ב' מופיע ציור של מגן דוד, המוקף חבל, המראה את החיזוק בנושא הצופיות. ציור זה הוא חלק נוסף בסמל הסתדרות הצופים. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "משוטטים" – כיתות ו'. את הדרגה עונדים בכיס שמאל במקום דרגה ג'.

 

 

דרגה א' - הסמל כולל בתוכו את דרגה ג' ודרגה ב', ומוקף בחבל המראה את הקשר לצופיות. החניכים המקבלים את הדרגה הם שכבת "חותרים" – כיתות ז'. את הדרגה עונדים על כיס שמאל במקום דרגה ב'.

 

 

 

 

דרגת צופה - מוענת במעברי דרגה של כיתה ח'. הדרגה היא הסמל המלא של הסתדרות הצופים העבריים, כולל את הסיסמא – "היה נכון", ומסמלת את השלמה רכישת הידע הצופי הבסיסי.

 

 

 

 

 

סמל וסיכת הפדרציה - הסמל של ארגון הגג של כלל הצופים בארץ בו שותפות 6 הסתדרויות שונות. הסמל כולל בתוכו את "עלי החבצלת" – סמל הצופים הבין-לאומי, את "עלי התילתן" – סמל הצופות הבינלאומי, את "המנורה" – סמלה של מדינת ישראל, את סיסמת הצופים "היה נכון" והמגילה המחייכת וחבל המאגד את כולם יחד – הצופיות המעשית. את סמל וסיכת הפדרציה מקבלים בדר"כ בכניסה לשכבה הבוגרת.

תגים וסמלים נוספים

 

את דגל ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. הסמל נועד כדי להבדיל את צופי מדינת ישראל משאר צופי מדינות העולם. עונדים אותו מעל כיס שמאל (מעל סמלי המתכת).

 

 

את תג ישראל רשאי לענוד כל חניך בתנועה. מצד שמאל בעברית ואנגלית ומצד ימין בעברית וערבית. מקומם של הסמלים על השרוולים מתחת לכותפת (מתחת לתפר המחבר את השרוול לחולצה).

 

 

מקרא למיקום תגים וסמלים

1.      סמלי הבטחה: במקום זה נענדת סיכת העופר לאחר טקס שבועת העופר ועד לקבלת סיכת ההבטחה לאחר טקס ההבטחה בכיתה ח'. סיכת ההבטחה מחליפה את סיכת העופר (מתכת).

 

 

 

2.      סיכת התאחדות הצופים והצופות בישראל (מתכת).

 

3.      דרגה צופית - מדרגת ניצן ועד דרגת צופה.

 

 

 

4.      סמל התאחדות הצופים והצופות בישראל.

 

5.      תגי צופי ישראל - על כתף שמאל בעברית ואנגלית, ועל כתף ימין בעברית וערבית.

 

6.      דגל ישראל.