zofim.org.il
  
 


 
שכבת ארבל
חץ  דפי מידע דף הבית » שכבת ארבל » ראשי תיבות ומונחים צופיים

ראשי תיבות ומונחים צופיים פורסם בתאריך 24/8/2007

בעלי תפקידים

·  שכב"ג- שכבה בוגרת.

·  שכב"נ- שכבת נעורים.

·  שכב"צ- שכבה צעירה.

·  רשג"ד- ראש גדוד.

·  רש"צ- ראש צוות

·  מרל"צ- המרכז הארצי לצופיות.

·  ש"ש- שנת שירות.

 

כלים וחומרים

·  בזנ"ט- ברזל זוויתי נטוי/ברזל זוויתי נגד טנקים.

·  פתח"ש/פתיש 5- פתיש השוקל 5 קילו.

·  חב"ד- חוט ברזל דק.

· חב"ע- חוט ברזל עבה.

·  שק"ש- שק שינה.

·  רשמ"צ- רשימת ציוד.

·  TDL- To Do List.

·  בוסים- סוג של קנה סוף המשמש לבניה. יותר קל, יותר קטן ויותר חלש מסנדות.

·  הלמניה- גליל מברזל שצידו האחד אטום. משמש לתקיעת בזנ"טים ארוכים באדמה.

·  ססא"ל- סרט סימון אדום לבן.

 

שונות

·  מחנ"ק- מחנה קיץ.

·  פתי"ש- פתיחת שנה.

·  פז"ח- פעילות זמן חופשי.

·  ישב"צ- ישיבת צוות.

·  פמ"ל- פעילות מחוץ לשבט.

·  צמי"ד- צרכים מיוחדים.

·  א"ש לילה- אימוני שדה בלילה.

·  פזצטא- פול, זחל, צפה, טווח אש.

·  תג בצצ"ת- תנועה, גוון, בהירות, צבע, צל, תוואי.

 

דברים מגניבים שיש רק במחנ"ק בצופים

· טוען לורדים- כשנגמר הדיו בלורד טוענים אותו בטוען הלורדים והוא מתמלא בדיו מחדש.

· מזגן יער- מזגן הפועל ביער. מצריך המון אישורים מהמון אנשים חשובים ולכן מדליקים אותו רק באירועים מיוחדים (שעות הצהריים החמות במיוחד במחנה).

· אבקת חשמל- אבקה היוצרת חשמל. משמשת בעיקר להפעלת מזגן היער.

· דבק סנאדות- חומר מסוכן מאוד המשמש להדבקת סנאדות כשאי אפשר/אין כוח לכפות אותן.

· מרכך כפיתות- חומר מסוכן מאוד המשמש לריכוך כפיתות חזקות שממש קשה לפתוח.