zofim.org.il
  
 


 
שבט נמרוד
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט נמרוד » כספים גזברות והרשמה 2014-2015

כספים גזברות והרשמה 2014-2015 פורסם בתאריך 8/9/2012

 חניכים שנרשמים בפעם הראשונה לפעילות הצופים מתבקשים להרשם לפורטל ההורים דרך האינטרנט ולהעביר לאחת ממרכזות השבט את הקוד.

בכל בעיה כספית קיים קובץ סבסוד אותו ניתן להגיש בליווי 3 תלושי משכורת אחרונים של זוג ההורים.

 

ההרשמה תתקיים לפני ימי הפעילות בין השעות 14:00-16:30 בשלישי

וב-12:00-14:00 בשישי

במשרד במבנה החדש: מקלט השקמה 417.

אנו מבקשים בכל לשון של בקשה להגיע בשעות המוגדרות להרשמה כדי שנוכל לתת לכם שירות ואפשרות להרשם. לא תתאפשר הרשמה אחרי השעות המוגדרות או במהלך ימי הפעילות

תוכלו להרשם גם באינטרנט דרך הפורטל הורים באתר הצופים! חפשו "פורטל הורים" בגוגל או לחצו על הקישור- 

http://www.zofim.org.il/portalhorim/index.asp?item_id=416548904836

כתבו את מספר תעודת הזהות של אחד ההורים והסיסמא 1234

לפרטים: גזברית השבט- לאה רוזנר 0503640643

פעילות הצופים לשנת 2014-2015 

תנועת הצופים הינה תנועת הנוער הגדולה בישראל המונה כ-80,000 חניכים הפזורים ברחבי הארץ.

שבט נמרוד הוקם באשקלון לפני כ-57 שנה וכיום הינו השבט הגדול ביותר בהנהגת דרום.

שבט נמרוד מתמקד בערכי חברות ורעות, מעורבות חברתית, דמוקרטיה וטיפוח חיים קבוצתיים תוך דגש על יוזמה אישית, מנהיגות ומצוינות, שמירה על איכות הסביבה ואהבת הארץ.

 

לפני כשנתיים שבט נמרוד הצטרף למספר שבטים בארץ המוכרים כ"שבט ירוק"- שבט אשר הערך המוביל בו הוא התחשבות בסביבה. השבט חוסך במשאבים, מנהיג שימוש חוזר בחומרים ומעלה מודעות לשמירה על איכות הסביבה בקרב חניכיו. 

 

תשלום שנתי עבור פעילויות וטיולים

 

כיתה

ד'-ו'

ז'

ח'

ט'

ביטוח, מיסים ודמי חבר

700

700

700

700

טיול פתיחת שנה הנהגתי

 

240

240

240

טיול פתיחת שנה שבטי

250

   

250

טיול פסח הנהגתי

 

420

520

520

טיול פסח שבטי

400

   

300

יום צופה

50

50

50

50

פעילות העשרה גדודית

50

50

50

50

סה"כ

1450

1460

1560

2110

בהמחאה 3 תשלומים שווים של:

484

487

520

704

באשראי 10 תשלומים שווים של:

145

146

156

211

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תהליך הגבייה ואופן התשלום יתבצעו בתנאים הבאים:

 

·        ניתן לשלם בצ'קים ו\או באשראי.

·        לא ניתן לשלם במזומן, במקרה מיוחד ניתן לפנות לראש השבט בטל' 054-6227794.

·        צ'קים-  ניתן לשלם בפריסה של עד 3 תשלומים שווים לתאריך פירעון 1 או 10 או 20 לחודש בלבד יש לרשום את הצ'קים לפקודת "שבט נמרוד".

·        אשראי- ניתן לשלם בפריסה של עד 10 תשלומים וזאת ללא ריבית.

·        חניכים שלא יסדירו את התשלום לאחר 3 ימיי פעילות בשבט ועד 3 ימיי פעילות מיום חלוקת חוזר זה, לא יוכלו להמשיך בפעילות. לא תתאפשר פעילות של חניך לא מבוטח.

 

     הנחות

·        אחים: אח שני : 10%, אח שלישי : 15% האחוזים יחושבו מהסכום הכולל של האח הצעיר.

·        במקרים מיוחדים בלבד ניתן להגיש טופס בקשת הנחה בצירוף מסמכים רלוונטיים, לראש  השבט, אילן אטלן. לפרטים וקבלת טופס בקשת הנחה פנה למרכזים הבוגרים. בדחיפות!!!

מדיניות ביטולים והחזרים ע"פ נהלי תנועת הצופים:

 

הודעה על ביטול השתתפות במפעל/טיול כלשהו או הפסקת פעילות בשבט חייבת להימסר במייל: Shevetnimrod1@gmail.com למרכזת השבט. באחריות ההורה לוודא את הגעת ההודעה. הודעה בדיעבד תחשב החל מיום הגעת ההודעה.

ראש השבט- אילן אטלן- 0546227794, מרכזות השבט- עדי חמד- 0542440613,

סיון מישור- 0542490041     גזברית השבט לאה רוזנר – 0503640643