zofim.org.il
  
 


 
שבט חלוץ
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט חלוץ » מילון הצופיות השלם

מילון הצופיות השלם פורסם בתאריך 15/9/2010

 

המילה / ראשי התיבות

המשמעות

הערות וקישורים

א

א"ש (לילה)

אימוני שדה (בלילה)

 

אריה כרוך

מייסד תנועת הצופים בארץ

 

אתגר

טיולי פסח לחניכי שכבה ט' (בחלק מההנהגות)

 

 

ב

באדן פאוול

מייסד תנועת הצופים העולמית

 

בוסים

במבוקים / קני סוף לבנייה מחנאית

 

בזנ"ט

ברזל זוויתי נטוי

 

בית פיליפס

המבנה המרכזי של תנועת הצופים בארץ

 

בלת"ם

בלתי מתוכנן

 

גוזניק

סוג של פחית גדולה המשמשת ליצירת ציר

 

 

ג

ג'מבורי

כינוס הצופים העולמי המתקיים אחת לארבע שנים במדינה אחרת כל פעם.

כתבה

גפרורים

סנדינות- סנדה (עץ) דקה

 

 

ד

דש"ל

דברים שצריך להכין

 

 

ה

הלמניה

כלי להכנסת בזנ"טים לקרקע

 

הנהגת צבר מערב אירופה

ההנהגה הכי טובה בתנועה...

 אתר ההנהגה

 

ו

 

 

 

 

ז

זה"ב

זיהוי הערכה בקרה

כתבה

זמן צופי (גם שעון צופי)

כינוי לאי עמידה בזמנים

 

 

ח

חב"ד

חוט ברזל דק

 

חב"ע

חוט ברזל עבה

 

חולץ בזנ"טים

כלי לחילוץ הבזנ"טים מהאדמה

 

חזל"ש

חזרה לשגרה

 

"ח" (ראה גם קלף)

שלוש סנאדות המחוברות בצורת "ח"

 

חלוץ

ימי הבנייה של מחנה הקיץ

 

חשמליות

בולי עץ גדולים (כגון עמודי חשמל)

 

 

ט

 

 

 

 

י

ישב"ג

ישיבת שכב"ג

 

ישב"צ

ישיבת צוות

 

יתר

חבל עבה המחזיק מבנה

 

ים אל ים

טיול פסח לחניכי שכבה ח'

 

 

כ

כפיתה

חיבור שני עצמים ע"י חבל

 מדריך הכפיתות

כפיתה מוצלבת

כפיתה בזווית חדה/כהה

 

כפיתה מרובעת

כפיתה בזווית ישרה

 

כפיתת מקבילית

כפיתה לחיבור שני עצמים

 

כפיתת שמינית/רצה/חצובה

כפיתה לחיבור מס' סנאדות אחת ליד השנייה (למשל רפסודה)

 

 

ל

למל"מ

לא מועיל לא מזיק

 

 

מ

מושמוש

צ'ופר

מאגר הצ'ופרים

מז"ש

מזרן שטח

 

מחנ"ק / מח"ץ

מחנה קיץ

 

מרל"צ

מרכז ארצי לצופיות

אתר המרל"צ

מרל"צניק

חבר מרל"צ

אתר גרעין המרל"צ

 

נ

נ.צ

נקודת ציון

קישור

 

ס

סובייט

בזנ"ט ארוך

 

סנאדה

בול עץ של עץ האקליפטוס

 

סנאדינה

סנאדה קטנה / קצרה

 

סס"ל

סרט סימון לבן

 

סס"צ

סרט סימון צהוב

 

ססא"ל

סרט סימון אדום לבן

 

 

ע

 

 

 

 

פ

פז"ח

פעילות זמן חופשי

 

פזצט"א

פול, זחל, צפה, טווח,אש

 

פטח"ש

פטיש שראשו שוקל חמישה קילו

 

פתי"ק

פתיחת קורס

 

פתי"ש

פתיחת שנה

 

פעיל

חניך שכב"ג שאינו בתפקידי הדרכה אלא בתפקידים מקבילים, אחרים.

כתבה

 

 

צ

צוגר

צופה בוגר

 

צופיות

שיטת חינוך / דרך חיים

 

צ'ופר

מתנה קטנה שמחלק המדריך

מאגר הצ'ופרים

צמי"ד

צרכים מיוחדים

אתר המחלקה

צפיר

צופה צעיר

 

 

ק

קורס מסכם

קורס ההדרכה לחניכי שכבה ט'

 

קראוון

משלחת ישראלית היוצאת לחו"ל להופעות מטעם הצופים

 אתר המחלקה לקשר עם התפוצות

קיסמיות / קיסמים

סנדינות דקות

 

קלף

חיבור סנאדות בצורת ח' להרמה

 

קשר בוהן

קשר האבטחה הבסיסי ביותר

 

קשר מוט

קיבוע בסיסי ע"י חבל

 

קתימבה נ"ס

קול, תנועה, ידיים, מבט, ביטחון עצמי, התלהבות, ניסוח, סביבה

 

 

ר

ראש חלוץ

ראש המפעל של מחנה הקיץ בשבט

 

רש"צ/ראש"צ

ראש צוות

 

רשג"ד/ראשג"ד

ראש גדוד

 

רשמ"צ

רשימת ציוד

 

 

 

ש

שב"א

שילוב בני העדה האתיופית

אתר המחלקה

ש"ש

שנת שירות

 מחלקת אחריות חברתית ודרך המשך

שינשין

כינוי לחבר שנת שרות

 

שכב"ג

שכבה בוגרת

 

שכב"ז

שכבת זקנים (בוגרים, הורים, מרכזים)

 

שכב"נ

שכבת נעורים

 

שכב"צ

שכבה צעירה

 

שכבת קורס

שכבה ט' העוברת את קורס ההדרכה

 

שק"ש

שק שינה

 

שקמ"צ

שיקוף מצב

 

 

 

ת

ת"ג בצצ"ת

תנועה, גוון, ברק, צורה, צל, תוואי לוואי

 

ת"ס

תרגילי סדר

 

 

לועזית

PVC

סוג של צינור המשמש למטרות של יצירת ציר