zofim.org.il
  
 


 
שבט אופק
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט אופק » מורלים!@#$

מורלים!@#$ פורסם בתאריך 7/5/2010

צובעים סגול ירוק ת'הנגהגה!

אהאווווו - אהאווווו

אהאווווו - אהאוווו                                                                                                               

אוווו- אוווווו

אההה-אהההה

אההההההההה

 

שבט אופק (2 מחיאות כפיים)

רעננה (2 מחיאות כפיים)

צובעים סגוללל ירוק ת'הנהגה (2 מחיאות כפיים)

עכשיו כולם (2 מחיאות כפיים)

שרים בקול (2 מחיאות כפיים)

וכל מי ש-קופץ ירוק סגול!

 

שבט אופק עולה עולה אווווו אווווו

שבט אופק עולה עולה אההה אההה

 


 סגול ירוק

 

סגול ירוק

ירוק סגול

לשבט אופק אני אתן הכל

 

סגול בדם

ירוק בלב

על שבט אופק כל היום אני חושב

 

הולך איתו

לכל מקום

גם השטן סגול ירוק בגיהנום

 

האהבה

היחידה

שבט אופק היחיד בהנהגה!

 

אופק עולה אופק עולה אופק עולה עולה עולה עולה

אופק עולה אווו אופק עולה אההה סגול ירוק בדם כולם להשתגע!

 

 

הפלמ"ח 2 א' זו הכתובת!

 

כשאני שומע אופק עוברת בי צמרמורת

הפלמ"ח 2 א' זו הכתובת!

עכשיו כולם לצרוח (2 מחיאות כפיים)

ולשיר בכל הכוח (2 מחיאות כפיים)

אופק השבט היחיד בהנהגה

 

אהההההההההה אופק עולה

אהההההההההה אופק עולה

 

נהנהנהנהנהנה רעננה

רענהנהנהנהנה שולטים בהנהגה!

 

ראננה זו עיר בירה! (2 מחיאות כפיים)

רעננה זו עיר בירה! (2 מחיאות כפיים)

אופק השבט היחיד בהנהגה.

 

 

אומרים שאופק.

 

אומרים שאופק הורסים ת'תנועה

עושים בלאגנים שבט מופרע,

אבל כל אחד ש-באופק יודע

הכל זה סתם חארטות- כי אופק אימפריהההה 

דאלה או דאלה או דאלה או דאלה או!

 

 

אופק עולה.

אופק עולה - אופק עולה

אופק עולה - אופק עולה

אופק עולה - אופק עולה

אופק עולה - אופק עולה

 

אופק עולה עולה, אופק עולה עולה, אופק עולה עולה, אופק עולה עולה (עם מחיאות כפיים)

 

סגול ירוק אצלי בראש, כולם סופרים משלוש, שלוש שתים אחד, אופק אצלי ב-לב ל-עד!

 

 

צפרדעים.

על שפת היאור - דיגידם דיגידם

ישבו צפרדעים- דיגידם דיגידם

וואלק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים                    (יושבים)

וואלאק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים

 

הביאו עליהם - דיגידם דיגידם

מקלות ואבנים - דיגידם דיגידם                            (על הברכיים)

וואלאק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים

וואלאק לא מפחדים - וואלק לא מפחדים.

 

הביאו עליהם - דיגידם דיגידם

פצצות מרגמות - דיגידם דיגידם                            (מתכופפים)

וואלאק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים

וואלאק לא מפחדים - וואלק לא מפחדים.

 

על שפת היאור - דיגידם דיגידם

ישבו צפרדעים- דיגידם דיגידם                                   (עומדים)

וואלק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים

וואלאק לא מפחדים - וואלאק לא מפחדים

 

הביאוווו עליהםםם -דיגידםםם דיגידםם

את שבט אופקקקקק- דיגידםם דיגידםם                       (משתגעים!)

וואלקק כןן מפחדיםם - וואלק כןן מפחדיםם           

וואלקק כןן מפחדיםם - וואלק כןן מפחדיםם

 

פולופופופולופולופופופולופולופופופולופולופופו

כולם לקפוץץץ כולם כולם לקפוץ כולם כולם לקפוץ כולם כולם לקפוץ

אופק עולהה אופק עולה עולה אופק עולה עולה אופק עולה עולה