zofim.org.il
  
 


 
שבט עוז
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט עוז » צופיות!!!

צופיות!!! פורסם בתאריך 5/11/2006
 קצת על הצופים - התנועה שלנו!!

סמל הצופים

1

1. העלים מסמנים את צופי הבנים העולמיים.

2. מגן הדוד מסמל את העובדה שהצופה נאמן לעמו, למולדתו ולשפתו.

3. הכיתוב "היה נכון" מזכיר לנו את 10 מידות הצופה.

4. קשר השמינית מסמל את הצופיות המעשית וגם את המידה השלישית,

הצופה חבר מועיל לחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת.

5. המגילה מזכירה פרצוף צוחק ובכך מסמלת את העובדה שהצופה

תמיד מלא תקווה.

6. החבלים סביב העלים מראים שכל הצופים מאוחדים.

7. עלי התאנה הם סמל צופי הבנות העולמיים.

8. הקו הישר מסמל את היושר והכנות שיש בכל צופה וצופה.

 

חאקי

הלבוש הרשמי של תנועת הצופים הוא החאקי. אותם מדים שנקבעו לפני יותר ממאה שנה על-ידי סר באדן פאוול ועוצבו לפי מדי הצבא הבריטי בהודו עדיין משמשים כתלבושת הצופית הקבועה בפעולות.

עולה השאלה מדי פעם למה אנו לובשים חאקי? ובכן, לשאלה זו יש ארבע תשובות שבקיצור נקראות איש"ה שהן קישור לאיחוד, ייחוד, שויון והסוואה.

איחוד - כפי שכבר אמרנו החאקי הוא המאחד של הצופים בכל רחבי העולם, הוא הסמל המובהק של הצופים ונותן הרגשת איחוד של כולם לגוף אחד (וזו הסיבה שעומדים איתו במסדרים למשל, כדי להדגיש את האיחוד של כולנו).

ייחוד - בראשית המדינה ואף לפני כן היו תנועות שתלבושתן היא כחולה. החאקי מייחד אותנו מהן ונותן לנו גוון שונה.

שויון - החאקי הוא מצרך זול יחסית והוא מסמל את השויון של התנועה - כולם שויים בלבושם ולאחד אין בגד יותר יקר או יפה מהשני כדי לתת הרגשת איחוד יותר טובה.

הסוואה - אל לנו לשכוח שמוצאו של החאקי הוא מהחיילים הבריטיים בהודו ולכן הוא שימש כהסוואה של החיילים.

יש עוד גירסאה שטוענת שהחאקי בא כהזדהות עם החלוצים בארץ ישראל. ויש אכן תימוכין לגירסא זאת בפרוטוקולים שונים של מועצת התנועה.

החאקי  -  מסמל אותנו או אנחנו אותו?

לפני הכל החאקי מייצג את עתם ארבעת העקרונות שרשמתי בהתחלה אך לא מייצג עמדה פוליטית.

החאקי לא מכליל עלינו דיעה כלשהי, דבר כזה יעמוד נגד הרעיון של נטרליות שנמצא בערכי-התנועה. החאקי מייצג את מה שאנחנו רוצים לייצג ולא הוא מייצג אותנו. בתור צופים אנו מחליטים מה הבגד הזה יסמל אם הוא יסמל עושר או עממיות, שמאל או ימין נתון בידינו בלבד.

ועדיין למה עומדים עם חאקי במסדר?

ובכן, הסיבה היא כמובן שהמסדר בא לסדר את החניכים לקראת הפעילות לתת הרגשה שהתחלנו אך כמובן שהוא בא גם כדי לאחד אותנו סביב הדבר המסויים שאילו הגענו, הוא בא להראות שכולנו מאוחדים מסביב לרעיונות שהוא מייצג (שהם רעיונות התנועה) אי-לבישת חאקי איננה התרסה נגד מה שהוא מייצג כי הוא אינו מיצג רעיון כלשהו! החאקי הוא הסמל החיצוני של הצופים הוא נותן הרגשה שאנחנו חלק ממשהו גדול.

10 מידות הצופה

 

הצופה דברו אמת 

הצופה נאמן לעמו, למדינתו ולשפתו 

הצופה חבר מועיל בחברה, אוהב עבודה ועוזר לזולת 

הצופה רע לכל אדם ואח לכל צופה 

הצופה אדיב 

הצופה חובב את החי והצומח ומגן עליהם 

הצופה איש משמעת 

הצופה אינו נופל ברוחו 

הצופה חסכן 

הצופה טהור בדיבורו ובמעשיו

 

עניבות

כפיתות
הכפיתות משמשות לנו לחיבור גופים מוצקים )בעיקר סנדות( זה לזה. את כל הכפיתות יש לעשות
בשניים: האחד כופת והשני מגיש לו את החבל, מעלה ומוריד את הסנדות, עוזר במתיחה וכו'.
הכפיתות נבנות מליפופי מבנה ומסתיימות בליפופי מתיחה וחצאי קביעות. אחרי כל ליפוף, בין
שהוא ליפוף מבנה ובין ליפוף מתיחה יש למתוח את החבל. אחרת הכפיתה נחלשת וקיימת סכנה
של החלקט מוט על מוט.
כדי לחשב את אורך החבל הדרוש לנו לחיבור שני סנדות עגולות, אנו מתמשים בנוסחה הבאה:
אורך החבל במטרים שווה לסכום הקטרים של הסנדות באינצ'ים. לדוגמא: לשם כפיתת שני
מוטות כשקוטר האחד הוא 2 אינטש וקוטר השני 3 אינטש - נחוץ לנו חבל באורך 5 מטרים.

כפיתת שמינית:
משמשת לכפיתת שני מוטות בזווית חדה, עם אפשרות של שינוי קל בגודל הזווית. א. קבע את
החבל בקביעת מוט אל אחד המוטות )אם אינם שווים - למוט הראשי(.
ב. עשה את ליפופי המבנה בשמיניות על שני המוטות. הליפופים עוברים במקביל אחד לשני.
ג. מספר ליפופי המבנה 6 - 01. מרחקם אחד מהשני כעובי החבל.
ד. המתיחה הסופית של כפיתה נעשית בשעת הבאת הדורגל לפישוק הדרוש, על ידי עשיית לפופי
המתיחה על ליפופי המבנה בין המוטות.
ה. הסיום בחצאי קביעות של המוט השני.

 


כפיתה מרובעת:
משמשת לכפיתה ניצבת של שני מוטות.
א. בנה קביעת מוט על המוט הנושא )לרוב המוט המאונך(.
ב. הצלב את המוט השני )המאוזן( על הראשון כך שיבוא מעל לחבל והתחל בליפופי מבנה. על
המוט הראשי הולך כל ליפוף נוסף ומתרחק מן המרכז ואילו על המוט השני - הולך וקרב למרכז.
ג. אחרי ארבעה ליפופי מבנה התחל בליפופי מתיחה )3-2( סביב לליפופי המבנה בין שני המוטות.
ד. סיים בקביעת מוט על המוט המאוזן באותו צד שבו החלה הכפיתה.

 


כפיתה חוזרת:
משמשת לחיבור שורת מוטות מקבילים אל מסגרת.
א. קבע קביעת מוט על המוט הנושא.
ב. המשך בהצלבות לסירוגין מעלה ומטה על המוט הקבוע ועל המוטות הנקשרים עד סופם. החבל
עובר תמיד על המוט הנקשר ומתחת למוט הראשי.
ג. סיים על המוט הנושא בקביעת המוט.
ד. חזור על פעולת הכפיתה בכיוון חזרה, כך שכל המוטות יהיו כפותים מלמעלה, ומתחת למוט
הנושא יווצרו צלבים.

 

 

כפיתה מוצלבת:
משמשת להצלבת מוטות בעובי שווה.
הצלב 2 מוטות בנקודת חיבורם. צור לולאה בחבל והשחל דרך טבעתו את הקצה הארוך. תוך
ליפוף אופקי במקום ההצטלבות המשך בליפופי מבנה בכיוון אופקי כדי 3-2 ליפופים. עבור
לליפופי מבנה מאונכים. לאחר 4-3 ליפופים החל בליפופי מתיחה מלמטה למעלה. סיים בחצאי
קביעות על אחד המוטות.

 


כפיתה מקבילה:
משמשת לחיבור מוט מקביל למוט קיים על מנת להאריכו.
א. הנח את המוטות מקבילים אחד לשני, כששליש מכל מוט צמוד וחופף למוט השני.
ב. קבע בקביעת מוט את שניהם.
ג. שזור את החבל הקצר עם הארוך.
ד. החל בליפופי מבנה. ליפופי המבנה הם כאן 01 חצאי קביעות צפופות בכיוון למרכז, ומתוחות
בחוזקה.
ה. סיים על ידי השחלת הקצה החופשי של החבל בין המוטות אל מתחת לליפופי המבנה
ומתיחתם.
הערה: אין צורך לכפות לכל אורך המוטות המקבילים, די בשתי כפיתות מקבילות )כמובן בשני
חבלים( בשתי קצוות החפיפה.

 

המנון הצופים

היה נכון למלא את חובתך
נאמן לארצך ומולדתך

בכל עת לזולת תעזור

חוקתך הצופה שמור תשמור


היה נכון, נכון תמיד

היה נכון, נכון תמיד

היה נכון חוקתך לשמור

שיר הצופים

יש השואלים עלינו, איך אתכם כבר לא שומעים?
אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים!

אנו כאן עם הסמלים ודגל, אנו ב"היה נכון" תמיד
מקצווי עולם עלינו פה לרגל-פה צופים לעתיד

זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו
ונאמר- שלום!

יש השואלים עלינו- איך אתכם כבר לא רואים?
 
 אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים?

עם תרמיל ועם חיוך פורח, מדורה צופית ואהלים
עם גיטרה ושירים לאור ירח-ידידות בלי מילים!

זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו
ונאמר- שלום!

יש השואלים עלינו- מי אתם כבר לא יודעים?
 אז להם נאמר- הננו, הנה הצופים באים!
אנו כאן כבימים עברו, התפוח לא נופל רחוק!כמו שפעם אמא וגם אבא שרו- מתחשק לי לצעוק!!!

זה אנחנו הצופים שבאו
לכבודכם אנו שרים היום
לחיי הרוח הנושבת באנו 
ונאמר- שלום!