zofim.org.il
  
 


 
שבט שקמה
חץ  דפי מידע דף הבית » שבט שקמה » צופיות

צופיות פורסם בתאריך 22/5/2008

 

הצופיות יוסדה ב-1908 על ידי לורד באדן פאוול. לורד פאוול היה איש צבא בריטי יליד לונדון. לאחר שסיים את לימודיו התגייס לצבא, שם השתתף בהרבה מערכות וקרבות, ובכללם מלחמת הבורים, בה הצטיין והועלה לדרגת מייג'ור.

 

עם הצטרפותו לצבא מצא באדןן פאוול את תוכניות ההכשרה הצבאיות לא יעילות ומיושנות ולפיכך פתח תוכנית חדשנית להעברת מיומנויות ותכנים, שמאוחר יותר הוותה את הבסיס לשיטה החינוכית לבני הנוער.מטרת התוכנית היתה לפתח חייל המסוגל לאתר ולאבחן קשיים, יש בו היכולת להציע פתרון לקושי או דרך הביצוע למשימה ואת האומץ לבצע את הנדרש. המתודה, שיטת האימון בתוכנית, היתה בעיקרה משחקית -לא עוד הרצאה "יבשה" של מומחה, אלא התנסות עצמית של כל חייל בדרך של משחק משימות.

 

במהלך מלחמת הבורים באפריקה (1899 – 1903), פיקד באדן פאול על חיל המצב בעיר מאפקינג

 

שם נפגש לראשונה עם נוער מתבגר. כאן התברר לו שחוברת ההדרכה שכתב, הקסימה את ליבם

 

של הנערים משום שהיא מטילה עליהם אחריות של ממש, וכך כותב באדן פאול: "... הילד הוא אדם גמור אם כי כתפיו עדין קטנות, חסר לו הניסיון של המבוגר וחסרות לו הידיעות.

 

אולם אם תוטל עליו אחריות במנות המתאימות, כשיהיה בתפקיד המובן לו ובייחוד כשידמה למלאכה שעושים המבוגרים, ייגש לבצע אותו בהתלהבות גדולה".

 

בשנת 1906 חזר באדן פאול לאנגליה ומצא כי חוברת ההדרכה שכתב בצבא התפרסמה גם בקרב מחנכי נוער אזרחיים. באדן פאול מחליט לנסחה מחדש והפכה למה שהוא מכנה "צופים של שלום".

 

באדן פאוול פותח את ספרו "צופיות לבני הנעורים" בפסקה המבהירה הן את יחסה של הסביבה לשיטה החדשה והן את תפיסתו ומטרותיו שלו:

 

 "שיטת הצופיות תוארה לא פעם אחת על ידי אוהדיה כמהפכה בחינוך; ואין הדבר כך. זוהי תכנית שהצעתי, בתורת ניסיון, לפעולה עליזה של משחק ונופש באוויר החופשי ושנמצא מתאים לשמש כמכשיר מעשי לחינוך. אפשר אפוא לראותה כאמצעי להשלמת החינוך הניתן בבית-הספר לשם מילוי פרצות מסוימות, שהן בלתי נמנעות במערכת-הלימודים הרגילה של בית-הספר. קיצורו של דבר: הצופיות היא בית-ספר לאזרחות באמצעות העמלנות והחיים בטבע".