zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
מרכז ההכנה לטיולים דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » מרכז ההכנה לטיולים » מאגר מידע לטיולים » טחנות קמח

מאפייני הפריט
נושא הפריט: הסטוריה
אזור: הגליל העליון

דירוג הגולשים
הפעילות טרם דורגה על-ידי הגולשים
דרג/י את הפעילות

שימושי

טחנות קמח נבנו על גדות הנחלים האיתנים בארץ (נחל איתן הוא נחל בו ישנה זרימה של מים משך כל השנה), כדי לנצל את כח המים הזורמים.

טחנת קמח היא בדרך כלל חלק ממערכת מבנים שנבנו לשם פעולתה. ראשית נבנו אמות מים, תעלות בהן הוזרמו מי הנחל על אחת מגדותיו, בשיפוע קטן יחסית, מנקודת המקור. האמה והנחל מתפצלים והאמה נמשכת מעל הנחל בשיפוע מתון. צריך להיווצר מרווח יחסית גדול בין גובה האמה לערוץ הזורם, בכדי לאפשר למים ליפול לתוך מבנה טחנת הקמח בן שתי הקומות. כלומר יש להזרים מים מן הנחל באמה עד למקום בו יש גובה מספיק להקמת טחנת קמח. במקומות מסוימים נבנו בריכות, מעין מאגרי מים, שאיפשרו שליטה על מכסות המים והקצאתן בהתאם.

טחנת הקמח עצמה בנויה כאמור משתי קומות וארובה. בקומה העליונה מצויות שתי אבנים גדולות ועגולות, זו על גבי זו. האבן העליונה נקראת "אבן רֶכֶב", כיון שהיא רוכבת על האבן שתחתיה, שנקראת לפי אותו הגיון "אבן שֶכֶב". אבן השכב (התחתונה) נטועה ברצפה, ובמרכזה חור עגול, המספיק למעבר מוט עץ (ויותר מאוחר ברזל). אבן הרכב (העליונה) מחוברת למוט שמגיע מן הקומה התחתונה. מעל לשתי האבנים מציבים מעין תיבת עץ בצורת משפך, אשר לתוכה ישפכו את החיטים מאוחר יותר.

בקומה התחתונה מצוי גלגל כפות. זהו גלגל גדול עשוי עץ או ברזל, שכפותיו הן מעין מחיצות עץ היוצאות מהיקפו ונפגשות במרכזו. כפות העץ הן לעתים בעלות זווית שוכבת, ואינן מאונכות למסגרת הגלגל, בכדי לסייע בתנופת הגלגל.

מן הגלגל והחוצה נמשכת מחילה, ולעיתים יש בה תעלה. המחילה משמשת ליציאת המים החוצה לאחר שהשלימו את הנעת הכפות. לעיתים המים מוזרמים היישר אל הנחל. במקרים בהם הטחנה ממוקמת עדיין גבוה מעל הערוץ ניתן להוסיף ולהשתמש במים, ואז יוצאים המים מן המחילה דרך תעלה, שנמשכת לעבר הטחנה, הבריכה או חלקות העיבוד הבאות.

בפנים המחילה, לפני גלגל הכפות, מצוי חור עגול וצר, דרכו פורצים מי הארובה. הארובה היא למעשה המשכה של אמת המים. הארובה אנכית לאמה, ופתחה הולך וצר. פתח יציאת המים בקומה התחתונה צר ממש. הסיבה לכך היא שככל שפתח יציאת המים צר יותר כך הזרם חזק יותר, והגלגל מונע בכוח רב יותר (כמו צינור שאנו לוחצים על הפתח שלו עם קצה האצבע כדי "להשפריץ'").

המים גולשים בארובה, יוצאים דרך הפתח הצר ומניעים את גלגל הכפות. גלגל הכפות מחובר למוט ועולה לקומה השניה. בקומה השניה הוא מחובר לאבן הרכב. המוט מניע את אבן הרכב. לתוך משפך העץ שופכים את החיטים. החיטים צונחות ונכנסות בחור המעוגל שבאבן השכב אל בין שתי האבנים. מעצמת הסיבוב והלחץ החיטים נגרסות, ונפלטות כעבור כמה סיבובים מבין שתי האבנים כקמח אל אדמת הטחנה. כאן מחכים לקמח הנפלט עובדי הטחנה, ובידיהם מטאטאים עשויים אגודות שיחים יבשים. העובדים מטאטאים את הקמח לתוך שקים, בהם הוא נשמר ומועמס על הבהמות, בדרך לעוד עוגת שמרים...

סביב הטחנות צמח הווי חיים שלם, ועל כך תוכלו לקרוא בהפעלה.


 עיצוב גרפי: ASD interactive   תיכנות וניהול הפרוייקט: עילי אבניכיתבו לנוכניסת מנהלים
התאמת האתר לגולשים בעלי צרכים מיוחדים