zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » אתר מרכז ההדרכה התנועתי » סיקורים וירטואליים » הצגת סיקור

האירוע התקיים בתאריך 31/1/2014 - 1/2/2014
הסיקור פורסם על ידי עדי פוזנר

סמינר הדרג המתנדב 2014

הסמינר נערך השנה בטבריה תחת הכותרת, הסמינר הארצי לדרג הציבורי תשע"ד 2014, "המסע בצופים".


תצוגת פעילות התאחדות הצופים והצופות
תצוגת פעילות התאחדות הצופים והצופות
נפגשים מחדש
נפגשים מחדש
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרון וחבר
שרון וחבר
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שירה וחבר
שירה וחבר
תמונה מוקטנת

לקראת ההופעה של עינת שרוף
לקראת ההופעה של עינת שרוף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה הנהגתית - הנהגת דרום
תמונה הנהגתית - הנהגת דרום
תמונה הנהגתית - הנהגת דרום
תמונה הנהגתית - הנהגת דרום
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרים עם עינת שרוף
שרים עם עינת שרוף
עינת שרוף
עינת שרוף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרים ורוקדים עם עינת שרוף
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
תמונה מוקטנת

שרים ורוקדים עם עינת שרוף
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרים ורוקדים עם עינת שרוף
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרים ורוקדים עם עינת שרוף
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
שרים ורוקדים עם עינת שרוף
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
מים לדוד המלך
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
שירי צנחנים
כוכב נולד
כוכב נולד
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

השיריונר שר
השיריונר שר
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
תמונה מוקטנת

שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
שרון ויניב מרכזי הנהגות ובוגרי שבט צופי גבעתיים שרים כוורת
שרון ושירה מפליאים בשירה
שרון ושירה מפליאים בשירה
תמונה מוקטנת

שרון ושירה מפליאים בשירה
שרון ושירה מפליאים בשירה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שר שלמה ארצי
שר שלמה ארצי
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
שיר הצופים בביצוע מחודש
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

נאומי פתיחה
נאומי פתיחה
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת
גל
ד"ר אייל דורון - חינוך ליצירתיות
ד"ר אייל דורון - חינוך ליצירתיות
תמונה מוקטנת

ד"ר אייל דורון - חינוך ליצירתיות
ד"ר אייל דורון - חינוך ליצירתיות
תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת

תמונה מוקטנת


תגובות הגולשים לסיקור זה פורסמו 0 תגובות | הוספת תגובה