zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » אתר התאחדות הצופים והצופות בישראל » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

בלדור הרמנס נפטר - אבד לנו ידיד אמת פורסם על ידי עמוס אילני
בתאריך 22/11/2015
שלום חברים,
 
בצער רב עלי להודיעכם כי ידידנו בלדור הרמנס נפטר.
 
בלדור היה שנים רבות הנציב הבינלאומי של ארגון הצופים הקתולים הגרמני ונציב בינלאומי של התאחדות הצופים הגרמנים.
כל חייו היה יוזם ופעיל בארגון הצופים הקתולים העולמי. עם סיום תפקידו כנציב בינלאומי, התמנה לתפקיד מזכ"ל הארגון הקתולי העולמי – תפקיד בו כיהן 9 שנים, כשמקום מושבו בקרית הותיקן.
 
דוקטור להיסטוריה ולמדעי החברה, התמחה בתולדות ישראל בכלל ובשואת העם היהודי בפרט.
אוהב ישראל וידיד נאמן ומסור של צופי ישראל.
בלדור ביקר בישראל עשרות פעמים, היה בקשר מתמיד עם התאחדות הצופים וסייע רבות לארגון הצופים הקתולים בישראל. בין השאר יזם ופעל להשגת מימון גרמני להקמת בית הצופים הקתולים בנצרת.
כמו כן עשה מאמצים רבים לסייע לצופים הקתולים ברשות הפלשתינאית.
 
לקראת סוף שנות השמונים, היה בלדור מהיזמים והמובילים של כינון הקשרים ההדוקים ושותפות העשייה בין צופי ישראל לארגונים הגרמנים.
בין השאר, היה היזם וראש משלחת משותפת של צופים מישראל, גרמניה ופולין. אירגן לכל משתתפי המשלחת סמינר, בברלין, בנושא השואה ומשם הוביל את המשלחת לביקור משותף באושוויץ ובירקנאו ולמפגש סיכום בוורשה.
 
בלדור ייזכר כמי שהקדיש חייו לצופיות הבינלאומית ולאחווה בין עמים.
 
לצופי ישראל אבד ידיד אמת.
לי אבד חבר קרוב ויקר.
 
--------------------
עמוס אילני
יו"ר התאחדות הצופים והצופות בישראל