zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » שבט בית הכרם » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

הודעות חשובות ביותר בנוגע לשחרורים מבתי הספר! פורסם על ידי אביחי
בתאריך 21/9/2008

שלום לכולם,

כמו שידוע לכם היה קצת חוסר ודאות לגבי האישורים ליציאות מבתי הספר לגיוסים ולשבוע תנועות הנוער, אבל עכשיו הכל ברור והרי לכם הכללים:

ליד"ה

מי שיום הגיוסים שלו עדיין לא אושר - הוא יאושר בהקדם ע"י יואב ומירב.

אחרים שמעוניינים לצאת להדריך או להפעיל חניכים בשבוע תנועות הנוער על חשבון בית ספר ייאלצו להחשיב זאת כחלק מה-15%, אך במידה ובסוף המחצית כמות החיסורים שלהם תעלה על 15% (ורק אז), יורדו מסך החיסורים יומיים שיחשבו כימים שנלקחו למען שבוע תנועות הנוער, כך סוכם עם גלעד אמיר.

זיו

ימי הגיוסים כבר אושרו.

אחרים שמעוניינים לצאת להדריך או להפעיל חניכים יקבלו אישור בכתב מהתנועה דרך רותם וורד ישר אל רכזות השכבה שלהם ובלי כל קשר ל-15%. אם אתם לומדים בזיו כדאי להזכיר לרותם או לורד באיזו כיתה אתם ומי הרכזת שכבה כדי שלא יווצרו בלבולים מיותרים.

כל הפרטים מאושרים ומתוקשרים עם אחראי הצופים מטעם אגף החינוך, מפקחת בי"ס ליד"ה מטעם משרד החינוך מודעת להבטחתו של גלעד ולכן סיכוי לבעיות קלוש.

 

שיהיה לכולנו שבוע תנועות נוער פורה וטוב,

אביחי.