zofim.org.il
  
 


 
תמונה של השבט
חץ  לוח החדשות דף הבית » שבט בית הכרם » ארכיון החדשות » ידיעת חדשות

תאריכים למפעלי הקיץ שכדאי לשריין פורסם על ידי צוות מרכזים
בתאריך 28/4/2008

להלן תאריכים למפעלי הקיץ בצופים:

לכיתות ט':           קורס חמישיות מסכם: 13-17/7/08

לכיתות ט' - י"ב:    חלוץ הנהגה: 23/7/08
                         חלוץ שבטים: 24-26/7/08

לכיתות ד'-ח':        מחנה חניכים: 27-31/7/08

לשכבה הבוגרת:  יום פירוק: 1/8/08

מחנה הקיץ השנה יתקיים ביער חרובית.
>