zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: תכנית ההכשרה למרכזי שבטים חדשים

תמונת מגזין תכנית ההכשרה למרכזי שבטים חדשים פורסם על ידי מח’ משאבי אנוש
בתאריך 30/10/2007
בכתבה זו צפו 1433 גולשים

 

תכנים מסמיכים – עולם תוכן המהווה תנאי למרכז שבט להיכנס לתפקידו.

תוכן זה יועבר במסגרת תנועתית או עצמאית עד חודש מכניסת המרכז לתפקיד ולא יהיה מותנה בלו"ז השנתי.

 

תכנים בסיסיים - עולם תוכן, העובר במסגרות ההכשרה ההנהגתיות (ישיבות, סמינרים, ימי עיון) המקנה מיומנויות בסיסיות להצלחת המרכז בתפקיד.

התוכן הבסיסי נחלק לשניים:

  1. תוכן בסיסי כניסה לתפקיד (עד חודש מכניסת המרכז לתפקיד)
  2. תוכן בסיסי העובר עד מועד מסוים בהתאם לפעילות הלו"ז הצופי

 

תכנים מעשירים - עולם תוכן, המעשיר את תפקידו של המרכז כאיש חינוך.

התכנים המעשירים מועברים:

א. לפי תכנית העבודה ההנהגתית

ב. לפי שיקוף מצב

* תוכן זה מהווה תנאי למרכז שבט להתקדם לתפקידים בהנהגה ובתנועה.

 

 

מסגרות ההכשרה:

תהליך ההכשרה יתבצע במסגרות שונות ברמות השונות:

          הכשרה תנועתית (תכנים מסמיכים)

          מסגרות הנהגתיות - ישיבות, ימי עיון, סמינרים (תכנים בסיסיים ומעשירים)

          עצמאי - שיעורים וירטואליים אותם ניתן לעבור עצמאית

          חניכה פרטנית - החונך האישי/מרכז ההנהגה/איש צוות הנהגה/ראש השבט בשיחה אחד על אחד או צוות של שבט מסוים (ייתכן לקיים חניכה באשכול של מס' מרכזים משותף)


 

השלבים בתהליך הכשרת המרכז

 

     א. תהליך הקליטה

תהליך הקליטה מתקיים לפני כניסת המרכז לתפקיד

שלב

נושא

מסגרת

מתודה

1

מנהלות קליטה

הנהגה

טופס טיולים

2

שיחת קליטה

מרכז הנהגה

שיחה אישית

3

תרבות ארגונית ושפה צופית

עצמאית

אינטרנט

4

מודל הבטיחות המעצבת + ניהול סיכונים

רכז הדרכה שהוכשר ע"י מח' בטיחות

מחלקת בטיחות

 

 נושאים לשיחת קליטה עם מרכז ההנהגה

1. הגדרת תפקיד מרכז השבט – מדדי הצלחה.

2. מגמות מרכזיות בשנת הפעילות, הלו"ז הצופי ומשמעותו לפעילות המרכז

3. מבנה ארגוני של ההנהגה - בעלי תפקידים, תחומי אחריות, סמכויות וכפיפויות

4. תפקיד ראש השבט והגזבר בשבט ובקהילה

5. תהליך ההכשרה והפנייה לשיעורים וירטואליים שעליו לעבור עצמאית כתכנים מסמיכים (חודש ראשון).

 

ב. מפגש ראשוני עם השבט בתפקיד

  • המרכז יכיר את בעלי התפקידים המרכזיים בשבט ויציג את עצמו.
  • המרכז יכיר את מבנה השבט, על יתרונותיו וחסרונותיו.
  • חפיפה עם מרכז השבט היוצא.

 

      ג. תכנים מסמיכים כניסה לתפקיד

ג.1. מסגרת עצמאית

עקרונות לבניית תכנית עבודה, יעוד התנועה והתפיסה הערכית, מבנה התנועה, עקרונות הצופיות כשיטת חינוך, טקסיות וסמליות בתנועת הצופים, ארבעת ערכי הליבה, האתר התנועתי וכלים ארגוניים וחינוכיים למרכז השבט באינטרנט, הכשרת כספים בסיסית + התקציב השבטי ככלי ניהולי, כלים לביצוע רכש – עבודה מול ספקים, הכרות עם מערכת המחשבט.

 

ג.2. מסגרת הקורס

הקוד האתי, חניכה, התפיסה החינוכית, שכב"ג כקהל יעד, שיטות הדרכה, מאפייני גיל ההתבגרות, תוכניות הדרכה של השכב"ג, ניהול מפעל צופי, בנייה מחנאית + כתובות אש, חינוך להתנהגות דמוקרטית

 

ד.תכנים בסיסיים כניסה לתפקיד

מיפוי הקהילה בה פועל השבט, מקום ההורים בפעילות השבט,  בניית תיק ארגוני ובטיחותי לשבט, בניית תיק ארגוני ובטיחותי לשבט, בניית תיק ארגוני ובטיחותי לשבט, יחסי הגומלין עם הדרג הציבורי בתנועה – הלכה למעשה, כלים למיסוד תהליכי הדרכה בשבט, כלים לגיוס ושיווק לפעילות הצופים

 

      ה. תכנים בסיסיים לפי לו"ז

ספטמבר –

הטקס הצופי, הדרכה משמעותית בטיול הצופי, בניית תקציב למפעל

 

אוקטובר –

כלים לניהול צוות, הכרות עם מגזרי תנועת הצופים + תהליך החתימה לש.ש, תכנית ההדרכה בשנת הקורס, סיום שנת הכספים ביצוע של תקציב, יום הזיכרון ליצחק רבין

 

נובמבר –

מהי מנהיגות חינוכית, סגנונות מנהיגות + המרכז כמנהיג, הכרות עם המשלחות ככלי, סמינר ככלי חינוכי, תכנית ההדרכה לשכבת השמיניות, כלים לחניכה משמעותית,  התמודדות עם בעיות משמעת, מודל הטיול הצופי

 

דצמבר –

מועצת תנועה + הכרות עם החלטותיה, תכנית ההדרכה לשכבת הנעורים והמבטיחים, יום דרגה / צופה / שבט כשיא צופי, פסטיבל ככלי, הכרות עם פרויקט צמי"ד + מהות השילוב, תכניות ההדרכה לשכבת השישיות והשביעיות 

 

ינואר –

כלים לפיתוח מנהיגות צעירה, מאפייני הגיל המודרך לפי שכבות גיל – התפתחות והצטברות, הערכות לטיולי פסח, שילוב חניכי ט' בשכב"ג, כלים לתהליך הערכה לתפקידים בשבט,  פורימון ככלי  

 

פברואר –

טיולי פסח הנהגתים, טקס ההבטחה, טקס המצווה

 

מרץ –

יום הזיכרון לחללי צה"ל, יום הזיכרון לשואה ולגבורה

 

אפריל –

בניית עץ ארגוני לשבט והגדרות תפקיד, תהליך העבודה לקראת מחנה הקיץ, צופיות במחנה הקיץ – שכב"ג ושכב"צ, הדרכה למחנה קיץ

 

מאי –

שיבוצים, בניית תיק חפיפה לכל בעלי התפקידים בשבט

 

יוני –

תהליך פתיחת שנה בשבט

 

פרסם כתבה »