zofim.org.il
  
 


 
מחלקת הגשמה
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת הגשמה » ארכיון הכתבות » כתבה: תהליכי מיון והערכה לפי נתיבי הגשמה

תמונת מגזין תהליכי מיון והערכה לפי נתיבי הגשמה פורסם על ידי אורלי ברזל
בתאריך 4/1/2012
בכתבה זו צפו 2789 גולשים

 פירוט תהליך מיון בנתיבי ההגשמה לאחר סמינר מיון

 

גרעין

שלב ראשון

שלב שני

שלב שלישי

 שלב רביעי

שלב ייחודי לגרעין (אחרי סמינר מיון)

הערות

כללי

חתימה לש"ש באתר התנועתי. 

חוות דעת מרכז שבט וראש שבט, העלאת קורות חיים לאתר

ראיון אישי

סדנת מיון הנהגתית, שיבוץ למיון תנועתי לפי נתיבי הגשמה ע"פ תיק אישי+ טופס דירוג נתיבי הגשמה–

שליחת שני ממליצים

ביקור בקומונה והעלאת טופס סיכום ביקור בקומונה

סמינר מיון והערכה על פי נתיבי הגשמה

 

קבלת תיק מועמד מלא, וסיכום תיק מועמד

רעים

 

 

 

 

 

קבוצות רעים ביחד – מתמיינות כקבוצה בסמינר מיון והערכה

אתגר

 

 

 

 

ראיונות אישיים (ייערכו בשבוע שבין ה 15/1-19/1).

לפניי סמינר גרעין שני – ראיונות אישיים לכלל האתגרי סטים בהנהגה/ רכז גרעין

פנימיות

 

 

 

 

מסלול חסות הנוער – עוברים ראיונות אישיים בנוסף בשיתוף חסות הנוער.

 

במדבר

 

 

 

 

ראיונות אישיים אצל רכזת הגרעין

 

תמורה

 

 

 

 

 

 

קק"ל

 

 

 

 

ראיונות אישיים אצל רכזת גרעין

 

עתיד

 

 

 

 

ראיונות אישיים אצל רכזת הגרעין. קומונה ללונדון תעבור מיון נוסף של הסוכנות היהודית + יום מבחנים בארגון מאבחן +ראיון נוסף.

 

אנ"ת

 

 

 

 

מיון מקצועי לפי מקצועות אמנות, ייערך בתאריך 15/1/2012, במרכז הארץ

 

מרל"צ

 

 

 

 

ראיונות אישיים אצל רכזתהגרעין

 

צופי ים

 

 

 

 

ועדת הערכה אישיות לכל מתמיין בצופי ים בשיתוף צופי ים ואנשי מקצוע

 

דרך לוטן

 

 

 

 

מיון מקצועי לדרך לוטן

ייערך בסופ"ש 13-14/1/2012, בחצבה

 

 

פרסם כתבה »