zofim.org.il
  
 


 
מחלקת משאבי אנוש
חץ  מגזין הכתבות דף הבית » מחלקת משאבי אנוש » ארכיון הכתבות » כתבה: התנעת תהליך גיוס מרכזי שבטים לתשע"א

תמונת מגזין התנעת תהליך גיוס מרכזי שבטים לתשע"א פורסם על ידי דפנה ירדני
בתאריך 11/2/2010
בכתבה זו צפו 1927 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

 

תהליך גיוס מרכזי שבטים לשנת פעילות תשע"א

רקע:

כבכול שנה על התנועה לגייס כמות גדולה של מרכזים לקראת פתיחת שנת הפעילות.

גיוס מרכזי שבטים בתנועה הינו נושא אסטרטגי שיש להשקיע בו משאבים על מנת להשיג את מטרותיו. התהליך יגובה, ינוהל וייושם ע"י כל בעלי התפקידים הרלוונטיים בתנועה, מצוות ההנהגה ועד מזכ"ל התנועה.

בשלוש השנים האחרונות גויסו רכזי גיוס בהנהגות לביצוע תהליך הגיוס תוך ניהול מקצועי ותמיכה של מחלקת משאבי אנוש. הדבר סייע לצוות ההנהגה ברמת ניהול וקידום התהליך בהנהגה כאשר צוות ההנהגה היה פנוי לעיסוק במפעלי הקיץ.

כל שנה, אנו מסיקים מסקנות בשאיפה לשפר את התהליך, לייעלו וליישמו בצורה האפקטיבית ביותר.

 

הנחות יסוד לקראת תהליך גיוס קיץ תשע"א:

  1. מחלקת משאבי אנוש תנהל את תהליך גיוס מרכזי השבטים ותהא אחראית עליו ברמה המקצועית בתאום ובשיתוף האגף לחינוך. רכזת משאבי אנוש תנהל את התהליך מול ההנהגות ותכשיר את בעלי התפקידים הרלוונטים.
  1. מרכז ההנהגה הוא בעל התפקיד מטעם ההנהגה האחראי על גיוס ואיוש מרכזי השבטים.
  2. בכל הנהגה יגויס רכז גיוס לטובת גיוס מרכזי השבטים, שאינו איש צוות הנהגה במשרה מלאה.
  3. מרכזי ההנהגות, צוותי הנהגות ומזכירות ההנהגה יהיו שותפים פעילים בתהליך הגיוס ויקבלו הכשרה והדרכה ממחלקת משאבי אנוש לביצוע תהליך מיטבי המקיף את כל שלבי כניסת המרכזים לתפקיד (החל מאיתור וגיוס וכלה בהכשרת המרכזים החדשים).
  4. מחלקת משאבי אנוש תסייע בגיוס, תכשיר ותיתן את הכלים המקצועיים לרכזי הגיוס ההנהגתיים לביצוע תהליך מיטבי בהנהגות בהתאם לתוכנית העבודה לגיוס ושימור מרכזי שבטים בתנועה.

 

מטרות:

  1. תהליך גיוס מרכזי שבטים בתנועה הינו תהליך כלל מערכתי בו כל בעלי התפקידים פועלים לקידומו בעדיפות גבוהה בסדר היום.

(כלים יישומים לדוגמא: אחת לשלושה שבועות יתקיימו פגישות בין מרכז ההנהגה, רכזת מ"א ורכז הגיוס ההנהגתי לעדכון וקידום הנושא, בין מחלקת מ"א למנהלי המרחבים וכד')

  1. קיום ויישום תהליך גיוס מובנה ואחיד תוך מתן כלים אופרטיביים לגיוס (כל מרכז הנהגה + רכז הדרכה אחד לפחות בהנהגה יהיו פעילים בתהליך ויקבלו כלים אופרטיביים ליישומו)
  2. איתור, מיון, גיוס והשמת מרכז אחד לפחות בכל שבט עד אמצע אוגוסט וכלל המרכזים עד אמצע ספטמבר
  3. קליטה, חפיפה והכשרה של כלל מרכזי השבטים החדשים – כלל המרכזים החדשים נקלטים לפי הנוהל, בבקרת רכזי ההדרכה ההנהגתיים.

 

 קובץ נלווה:  קובץ נלווה  גיוס מ.שבטים לתשע"א (67 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »