zofim.org.il
  
 


 
שבט סירונית
חץ  לוח קבצים דף הבית » שבט סירונית » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים תנועתי    (94 KB)
אישור הורים תנועתי, חובה בכל מפעל שבטי (שישבת, הפלגה ארוכה, טיול וכו') נא למלא ולהגיש חתום.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוזר לתחרות חתירה 2011    (1,537 KB)
בחוזר מצוינים התאריכים החשובים לחודש ינואר ופברואר, אנא קראו וסיגרו הרשמה למפעלים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס בקשה להנחה    (145 KB)
טופס בקשה להנחה, נא למלא ולהגיש חתום.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ הרמת כוסית לראש השנה    (1,343 KB)
הרמת כוסית חגיגית לכבוד ראש השנה לכל חניכי השבט והוריהם.
יום שלישי בשעה 18:30 ברחבת השבט.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ