zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » המסע בצופים - שכבה ט' - נספחים » מסלול 3

מסלול 3 חיפוש
סה"כ 16 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 2 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

נספח קובץ ט3 - מיהו הצופה הבוגר - נספח
ט3 - מיהו הצופה הבוגר - נספח
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(340 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט3 - תפיסת ההדרכה של המסע בצופים - נספח 1
ט3 - תפיסת ההדרכה של המסע בצופים - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(13 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט3 - תפיסת ההדרכה של המסע בצופים - נספח 2
ט3 - תפיסת ההדרכה של המסע בצופים - נספח 2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(12 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 9/11/2015

נספח קובץ ט3 - איך כותבים פעילות תוכן במסע בצופים? – נספח 4
ט3 - איך כותבים פעילות תוכן במסע בצופים? – נספח 4
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(569 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - כיצד תנועות נוער יכולות להוביל שינוי בחברה הישראלית?
ט3 - כיצד תנועות נוער יכולות להוביל שינוי בחברה הישראלית? - נספחים 1-3
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(252 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - מה עושה את האנשים האלה למשמעותיים בראי ההיסטוריה?- נספח
ט3 - מה עושה את האנשים האלה למשמעותיים בראי ההיסטוריה? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(472 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - הכנה לטיול - מהי הדרכת שטח? - נספחים 1+2
ט3 - הכנה לטיול - מהי הדרכת שטח? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(368 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - מהי עבדות מודרנית? - נספחים 1+2
ט3 - מהי עבדות מודרנית? - נספחים 1+2
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(8,101 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - מהי עבדות מודרנית? - נספח 2 (המשך)
ט3 - מהי עבדות מודרנית? - נספח 2 (המשך)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(66 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

נספח קובץ ט3 - מהם עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי? - נספח 1
ט3 - מהם עקרונות החינוך הבלתי פורמאלי? - נספח 1
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(34 KB)
הקובץ חובר ע"י המסע בצופים ממחלקת הדרכה ופורסם באתר ביום 2/9/2014

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "מסלול 3"
במרכז כולו

1 | 2

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>