zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » מרכז ההדרכה הוירטואלי » אוגדני הצופיות

אוגדני הצופיות מדורי משנה
סה"כ 47 קבצים במדור זה, עמוד מס' 1 מתוך 5 עמודים
סנן לפי סוג הקובץ:
הצעת פעילות מערך פעילות מאמר מקצועי מידע כללי כלי עזר לעבודה קטע קריאה משחק קובץ מולטימדיה נספח עימדו עם הסמן על האייקון להסבר

מערך פעילות קובץ חוברת עמלנות ויצירה - 2015 - מרל"צ
במחנה,מעבר ללו"ז הקבוע והפעילויות שהורכבו ונכתבו ע"י המדריך לקבוצה, אנחנו מציעים להנהגות להכניס תחנות עמלנות ויצירה שיכולים למלא זמן ולהעשיר את ידע החניך והמדריך במהלך המחנה.
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(416 KB)
הקובץ חובר ע"י המרכז הארצי לצופיות מגרעין המרכז הארצי לצופיות ופורסם באתר ביום 16/5/2015

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת חותרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת חותרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(121 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת עופרים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת עופרים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(115 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת נחשונים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(119 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת משוטטים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(120 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

כלי עזר לעבודה קובץ כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
פורמט כרטיס דרגה לשכבת מבטיחים
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(117 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 8/8/2009

הצעת פעילות קובץ חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה
חלק שישי: תעשייה אווירית, קבוצה בונה מטוס או מטוס בונה קבוצה (רקע ומטרות הפעילות), בניית המטוס, המטוס כמשל, הוראות בטיחות, נספחים (ציוד, מיומנויות ותפקיד המדריך, דף הנחיות לתצפיתן)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(604 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים
חלק שביעי: בקרי טבע שכבת חותרים (יום אופנה צופי, התמצאות, הטיול הקצר, ספורט מחנאי ותושייה צופית, עזרה ראשונה, פעילות לילה, החומר הצופי לדרגה א', חותרים)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(26,382 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

כלי עזר לעבודה קובץ ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח’) ביחס לכלל החומר הגילאי
חלק ראשון: פעולות שכבת מבטיחים (ח') ביחס לכלל החומר הגילאי
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(227 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

הצעת פעילות קובץ חלק שני: ספארי צופיות
חלק שני: ספארי צופיות (רקע ומטרות הפעילות), הכנות, יום הספארי וסיום הפעילות בשטח, הוראות בטיחות, נספחים (הצעות לתחנות ספארי)
צפייה בקובץ
שמירת הקובץ
(543 KB)
הקובץ חובר ע"י תנועת הצופים ופורסם באתר ביום 4/9/2008

מבוא
שכבה ד'
שכבה ה'
שכבה ו'
שכבה ז'
שכבה ח'

חיפוש

טקסט לחיפוש:
סוג הקובץ:
התאמה לגיל:
במדור "אוגדני הצופיות"
במרכז כולו

1 | 2 | 3 | 4 | 5

לעמוד הבא > לעמוד האחרון >>